Тръмп е човекът на власт, но не e силен човек

Проблемът му е, че предлага на американците автокрация по форма и стил, но не и чувството за защита, което представлява нейната същност